Plager

Her er noen eksempler på plager vi ser mye av hos oss og som vi har mye erfaringer med. Det utføres en grundig undersøkelse og analyse av alle som kommer til oss. Vi legger en behandlingsplan på hva du trenger av behandling og behandlingstyper. Hvis det er behov, så vil vi henvise til behandlinger utenfor klinikken for å utfylle det som gjøres hos oss.

Hodepine ogmigrene

Pasienter opplever at hodepine og/eller migrene kan utløses av smerter i nakken, skuldrene eller kjeven. For andre kan det være ulike typer matvarer, lukter eller hormonelle svingninger som er utløsende årsak.

De fleste typer hodepine er enkle og behandle og blir raskt bedre med manuelle teknikker som tar sikte på å fjerne låsninger i nakken og spenninger i hodebunnen, nakken, skuldrene og kjeven.

Migrene betyr vanligvis vondt i halve hodet selv om pasienten kan ha vondt i hele hodet. Noen får synsforstyrrelser i forkant og mange migreneanfall kan vare i flere dager. Mange opplever også lysskyhet, kvalme og oppkast. Noen undersøkelser viser at så mange som 60-70% av de som lider av migrene ikke har fått riktig diagnose.

Korsrygg-smerter

Smerter i korsryggen kan komme snikende eller plutselig. Som regel skyldes det en «låsning» i noen av virvlene eller bekkenet, noe som er grunnen til at mange får god hjelp hos kiropraktor for denne plagen. I noen tilfeller kan plagene også skyldes nedsatt kraft i kjernemuskulaturen eller stram og stiv muskulatur. Da er det viktig å trene styrke og få behandling som reduserer de muskulære spenningene. Våre terapeuter hjelper deg med dette. De fleste med korsryggsmerter blir raskt bedre med riktig behandling.

Prolaps

Farene med prolaps er sterkt overdrevet. Ca 50% av befolkningen har prolaps uten å ha særlige plager. Av de som har plager på grunn av prolaps er det bare et fåtall som får lammelser og må opereres. En prolaps kan gi sterke symptomer langs med nervens forløp ned i armen eller benet. Selv om akutt prolaps som oftest er ufarlig trenger disse pasientene ofte daglig kiropraktorbehandling i begynnelsen.

Nakke-smerter

Nakkesmerter kan oppstå i alle aldre og skyldes som regel at leddene i nakken beveger seg feil og/eller at muskulaturen er for stram. Uten et normalt bevegelsesmønster kan nakkesmertene bli kroniske; det er derfor helt avgjørende å kjenne på alle strukturene i nakken for å finne ut hvilke ledd og hvilke muskler som trenger behandling. Den som er best egnet til dette er kiropraktoren selv om mange forskjellige terapiformer kan være aktuelle. Feilfunksjoner i nakken er viktige å behandle fordi de også kan forårsake stråling til hodet og utløse hodepine og migrene, ansiktssmerter, smerter i skulder og arm og i noen tilfeller; kjevespenninger.

Isjias

Isjias betyr smerter langs isjiasnerven på grunn av prolaps eller andre faktorer som presser på isjiasnerven. Smerten følger nervens forløp på baksiden av låret og nedover til ankelen. Akutt isjias kan gi kraftige smerter og i noen tilfeller kan trykket på nerveroten være så sterke at muskulaturen mister sin kraft. I så fall må operasjon vurderes umiddelbart. I ekstreme tilfeller kan isjias resultere i at man ikke klarer å late vannet og blir slapp i endetarmsåpningen. Det er kiropraktoren som henviser til operasjon dersom det skulle være nødvendig. Førstegangskonsultasjonen gjøres av kiropraktor som skreddersyr et effektivt behandlingsforløp.

Hofte ogbekkensmerter

Det er et nært samspill mellom funksjonen til hofteleddene og funksjonen i bekkenet. Skjevt eller låst bekken kan føre til nedsatt bevegelighet i hofteleddene og motsatt. Derfor må både bekken og hofteledd vurderes når det er snakk om smerter bekkenområdet. Akkurat som i resten av kroppen kan nedsatt bevegelighet i dette området resultere i muskelspenninger og muskelknuter/triggerpunkter som kan forårsake stråling til lårene og lysken. For denne pasientgruppen er det også viktig å utelukke benlengdeforskjell.

Kjevesmerter/kjevespenninger

Normal kjeveleddsfunksjon er en forutsetning for at kjevemuskulaturen er avslappet og fungerer normalt. Kjeveleddet påvirker også bevegelsesmønsteret i nakken og visa versa. Kjeveleddet kan også påvirke Trigeminusnerven som styrer mye av følsomhet og muskulaturen i ansiktet. Nedsatt funksjon i kjeveleddet kan forårsak kjevesmerter og stivhet, ansiktssmerter, klikking i kjeveleddet, øresus, nakkesmerter og hodepine.

Bryst-smerter

Brystsmerter kan forårsake mye uro fordi mange feiltolker dette som hjerteproblemer. Men ved hjerteproblemer foreligger det også andre symptomer som gjør det enkelt å skille fra brystsmerter som skyldes problemer i muskel- og skjelettsystemet. De fleste med brystsmerter blir raskt bedre når man løsner på leddene og muskulaturen i brystryggen. Mange med brystsmerter trenger å gjøre holdningskorrigerende øvelser i tillegg til annen behandling.

svimmelhetkrystallsyke

Svimmelhet kan skyldes flere årsaker, men den mest vanlige årsaken er krystallsyke som betyr at krystaller i det indre øret har løsnet og gir falsk informasjon til hjernen.

Nakkelåsninger og kjevespenninger kan også forårsake svimmelhet og i så fall vil svimmelheten avta når normal bevegelighet er gjenopprettet. For krystallsyke finnes det helt spesifikke behandlingsmetoder (Epleys manøver) som gir veldig raske resultater.

nummenhet i armen

Mange blir engstelige når de opplever nummenhet i en eller begge armer. Dette er som regel ikke noe å bekymre seg for og skyldes noe så enkelt som muskelspenninger eller leddlåsninger i brystryggen eller nakken.

kne-smerter

Kneskader er en av de meste vanlige idrettsskadene. Men kneplager er også utbredt blant folk som ikke driver med idrett. Det er mange strukturer i kneleddet som kan skades og forårsake smerte og derfor er det lett å glemme at de fleste kneplager er enkle å behandle med kiropraktikk og/eller muskelterapi. I noen tilfeller kan årsakene til smertene skyldes skade på leddbånd, korsbånd, menisk og slimposer og da benytter vi oss av MR for å stille riktig diagnose.

skulder-plager

Skulderen er et komplekst og sammensatt ledd og det er mange strukturer som kan forårsake smerte. I tillegg er det ikke uvanlig at leddlåsninger og muskelknuter i nakken og mellom skulderbladene kan forårsake skuldersmerter. Heldigvis finnes det mange gode metoder for å finne ut hva som er galt, i tillegg til at man kan benytte seg av MR og ultralyd for å se de indre strukturene. Når årsaken er lokalisert kan man igangsette en effektiv behandling og det er ikke uvanlig at de fleste med skulderplager føler seg bedre i løpet av kort tid.

Frozenshoulder

Frozen shoulder kan oppstå ganske akutt og noen ganger etter traume mot skulderen. Kvinner, diabetikere og pasienter med thyroidea lidelser er mer utsatt enn andre.

Tilstanden kalles for frozen fordi skulderen kan bli ubevegelig i flere år før tilstanden normaliserer seg. Dette skyldes at kapselen som omgir leddet blir betent og trekker seg sammen. Desto tidligere man kommer til behandling desto større er sjansen for at man kan stoppe utviklingen av frozen skulder som i verste fall kan vare i flere år. I tillegg til å behandle selve skulderen er det minst like viktig å behandle nakken og brystryggen for å søre for normal funksjon og nervetilførsel til skuldrene.

k.i.s.s./k.i.d.d (barn)

KISS står for Kinematic Imbalance due to Suboccipital Strain. På norsk kan en oversette dette til en biomekanisk feilfunksjon i nakken. Dette kan føre til skjevhet i nakke/hals, ensidig hodestilling, skjevt hode, bakoverbøyet C stilling av kroppen (banan form), 3 måneders kolikk, utrøstelig skrik,gulping, spiseproblemer og forstoppelse.

KIDD står for KISS-Induced Dysgnosia og Dyspraxia. Dette er betegnelsen for et større barn med et udiagnostisert KISS problem. Dysgnosi er betegneslen for sanseintegrasjons forstyrrelse og Dyspraxia er betegnelse for klossethet. Noen av de hendelsene som kan påvirke nakke funksjonen hos barn er:

  • En rask fødsel.
  • Fødselsforløsende hjelpemidler som vakuum eller tang.
  • Barn tatt med keisersnitt.
  • Barn som har ligget trangt i livmoren som for eksempel ved sete eller tvillingleie, eller et veldig stort barn. Dette behandler vi mye av som kiropraktorer og med gode resultat.

Sengevæting (enurese)

En kiropraktor får ofte henvendelser fra fortvilte foreldre pga at deres barn sliter med sengevæting. Det å bli tørr er en viktig milepæl i et barns utvikling. Mange oppnår dette i 3 års alderen, men ikke alle. 85% gutter og 90% jenter har tørre netter i 4-5 års alderen. 90% gutter og 92% jenter har tørre netter i 6-7 års alderen.
Definisjonen på sengevæting (enurese) er ufrivillig vannlating om natten hos barn som er 5 år eller eldre. Dette uten at der er påviste feil i nervesystemet hos barnet og at der ikke er andre underliggende årsaker til problemet.
Det er lite god dokumentasjon på at kiropraktisk behandling kan hjelpe, men enkelttilfeller blir rapportert og man lurer på om selve behandlingen kan ha en effekt på nervesystemet som styrer blære kontroll.

kolikk

Tegn på kolikk: periodevis, uforklarlig, intens skriking hos et ellers friskt barn. Beina trekkes ofte opp mot magen, hode og overkropp bøyes ofte bakover. Urolige arm- og benbevegelser barnet er oftest helt utrøstelig.

Når kiropraktoren velger å behandle et kolikkbarn, vil det alltid i forkant ligge til grunn en grundig undersøkelse av barnet og en dyptgående samtale med en eller begge foreldrene.

Selve behandlingen er meget skånsom, og prinsippet er det samme som ved behandling av voksne, nemlig å få muskulatur og ledd til å bevege seg normalt.

amme-problematikk

Ammeproblematikk er ofte forbundet med for lite melk hos mor, men det er ofte hos barnet problemet er. Et nyfødt barn bruker 60 muskler for å suge, svelge og puste. Blant annet er det viktig å kunne snu seg mot brystet og vippe hodet for å få tak.

— Muskel- og skjelettplager påvirker både søvn, amming og gråt.

Gjennom observasjoner av 90 spedbarn som oppsøkte barnekiropraktor, kom det frem at det er statistisk signifikant sammenheng mellom ammeproblematikk og evnen barnet har til å snu hodet likt til begge sider. Studiet viste også at det er sammenheng mellom ammeproblematikk og nedsatt kjevefunksjon. 25 prosent av mødrene som deltok rapporterte ammeproblematikk, og 12 prosent rapporterte om smerter under amming. Foreldre rapporterte mange ulike muskel- og skjelettplager hos spedbarna sine, i tillegg til ammeproblematikk og urolighet. Halvparten av barn som hadde muskel- og skjelettplager hadde hatt assistert fødsel som tang, sugekopp eller keisersnitt. Noen hadde ligget trangt.