Kiropraktikk

Norske kiropraktorer har en mastergrad i kiropraktikk og er spesialister på nerve-, muskel- og skjelettsystemet. Kiropraktoren er primærkontakt for pasienten med muskel- og skjelettsmerter, og akkurat som legene kan de sykemelde pasienter, henvise til spesialister, rekvirere røntgenundersøkelser og utføre nevrologiske og ortopediske tester for å kartlegge årsaken til dine symptomer.

Hvemgår til kiropraktor?

Kiropraktoren ser pasienter i alle aldre fra tidlig spedbarnsalder til alderdom, de fleste pasientene er imidlertid i midten av yrkesaktiv
alder. Det er omtrentlig lik kjønnsfordeling blant pasientene.

Muskelskjelettlidelser plager flest og koster mest som det heter i en rapport fra Nasjonalt Ryggnettverk. De er hyppigste årsak til å oppsøke lege, sykefravær og uføretrygd. Kostnadene er enorme både for samfunnet og den enkelte som også rammes av redusert livskvalitet.

Kiropraktikktil barn og unge.

Allerede under fødselen kan det oppstå feilbelastninger på nakken og noen barn har åpenbart problemer med å snu på hodet eller finne gode liggestillinger fordi det har oppstått en biomekanisk feilfunksjon i de øverste leddene i nakken.

Dette har fått betegnelsen KISS (Kinematic imballance due to suboccipital strain) og kan forårsake holdningsforandringer i tidlig alder samt hodepine, migrene og nakkesmerter. Hvis dette forblir ubehandlet kan barnet utvikle seg til KIDD som også innebærer koordinasjonsproblemer på grunn av mangelen på riktig bevegelighet i de øverste leddene i nakken.

Noen barn utvikler enurese (sengevæting) på grunn av nedsatt bevegelighet i nakke og rygg. Disse barna reagerer svært godt på kiropraktisk behandling forutsatt at det ikke foreligger arvelige faktorer.
Hos et spedbarn legges ikke mer press enn man kan gjøre på sitt eget øye, så behandlingen er meget skånsom.