Svimmelhet/krystallsyke

Svimmelhet kan skyldes flere årsaker, men den mest vanlige årsaken er krystallsyke som betyr at krystaller i det indre øret har løsnet og gir falsk informasjon til hjernen.

Nakkelåsninger og kjevespenninger kan også forårsake svimmelhet og i så fall vil svimmelheten avta når normal bevegelighet er gjenopprettet. For krystallsyke finnes det helt spesifikke behandlingsmetoder (Epleys manøver) som gir veldig raske resultater.