Nakkesmerter

Nakkesmerter kan oppstå i alle aldre og skyldes som regel at leddene i nakken beveger seg feil og/eller at muskulaturen er for stram. Uten et normalt bevegelsesmønster kan nakkesmertene bli kroniske; det er derfor helt avgjørende å kjenne på alle strukturene i nakken for å finne ut hvilke ledd og hvilke muskler som trenger behandling. Den som er best egnet til dette er kiropraktoren selv om mange forskjellige terapiformer kan være aktuelle. Feilfunksjoner i nakken er viktige å behandle fordi de også kan forårsake stråling til hodet og utløse hodepine og migrene, ansiktssmerter, smerter i skulder og arm og i noen tilfeller; kjevespenninger.