Kjeveproblematikk

Kjeveleddet eller TMJ er leddet mellom hodeskallen og selve kjeven. Dette er et komplekst ledd som kan bevege seg framover, bakover og til sidene. Bevegelse på en side vil påvirke motsatt side. Kjeveleddet kan også ha stor påvirkning på trigeminus nerven som styrer mye av følsomhet og muskulatur i ansiktsregionen. Derfor kan en dysfunksjon av kjeven gi en rad ulike symptomer utover kun redusert bevegelse eller smerte i kjeveleddet. En dysfunksjon av kjeveleddet kalles en temporomandibulær dysfunksjon eller TMD. Dette er samlebetegnelsen på en akutt eller kronisk inflammasjon av kjeveleddet. I mange tilfeller vil plager i kjeveregionen også kunne komme fra nerveforstyrrelser i de øvre virvlene i nakken. Her går det nerveforbindelser til kjeve og ansiktsregionen. Derfor kan en plage i kjeveregionen komme fra selve kjeven, nakke eller en kombinasjon av de to.

Mulige symptomer:

 • Klikking/ popping
 • Nedsatt bevegelse eller låsninger
 • Smerte og ubehag
 • Referert smerte til øre og nakke
 • Øresus
 • Hodepine

Mulige årsaker:

 • Spenninger i kjevemuskulatur
 • Feilstilling/ subluksasjon av kjeve
 • Feilstilling/ subluksasjon av ledd i nakken
 • Slitasje (artrose)
 • Feil tannstilling
 • Leddgikt