K.I.S.S / K.I.D.D (Barn)

KISS står for Kinematic Imbalance due to Suboccipital Strain. På norsk kan en oversette dette til en biomekanisk feilfunksjon i nakken. Dette kan føre til skjevhet i nakke/hals, ensidig hodestilling, skjevt hode, bakoverbøyet C stilling av kroppen (banan form), 3 måneders kolikk, utrøstelig skrik,gulping, spiseproblemer og forstoppelse.

KIDD står for KISS-Induced Dysgnosia og Dyspraxia. Dette er betegnelsen for et større barn med et udiagnostisert KISS problem. Dysgnosi er betegneslen for sanseintegrasjons forstyrrelse og Dyspraxia er betegnelse for klossethet. Noen av de hendelsene som kan påvirke nakke funksjonen hos barn er:

·      En rask fødsel.

·      Fødselsforløsende hjelpemidler som vakuum eller tang.

·      Barn tatt med keisersnitt.

Barn som har ligget trangt i livmoren som for eksempel ved sete eller tvillingleie, eller et veldig stort barn. Dette behandler vi mye av som kiropraktorer og med gode resultat.