Frozen shoulder

Frozen shoulder kan oppstå ganske akutt og noen ganger etter traume mot skulderen. Kvinner, diabetikere og pasienter med thyroidea lidelser er mer utsatt enn andre.

Tilstanden kalles for frozen fordi skulderen kan bli ubevegelig i flere år før tilstanden normaliserer seg. Dette skyldes at kapselen som omgir leddet blir betent og trekker seg sammen. Desto tidligere man kommer til behandling desto større er sjansen for at man kan stoppe utviklingen av frozen skulder som i verste fall kan vare i flere år. I tillegg til å behandle selve skulderen er det minst like viktig å behandle nakken og brystryggen for å søre for normal funksjon og nervetilførsel til skuldrene.