Ammeproblematikk

Ammeproblematikk er ofte forbundet med for lite melk hos mor, men det er ofte hos barnet problemet er. Et nyfødt barn bruker 60 muskler for å suge, svelge og puste. Blant annet er det viktig å kunne snu seg mot brystet og vippe hodet for å få tak.

— Muskel- og skjelettplager påvirker både søvn, amming og gråt.

Gjennom observasjoner av 90 spedbarn som oppsøkte barnekiropraktor, kom det frem at det er statistisk signifikant sammenheng mellom ammeproblematikk og evnen barnet har til å snu hodet likt til begge sider. Studiet viste også at det er sammenheng mellom ammeproblematikk og nedsatt kjevefunksjon. 25 prosent av mødrene som deltok rapporterte ammeproblematikk, og 12 prosent rapporterte om smerter under amming. Foreldre rapporterte mange ulike muskel- og skjelettplager hos spedbarna sine, i tillegg til ammeproblematikk og urolighet. Halvparten av barn som hadde muskel- og skjelettplager hadde hatt assistert fødsel som tang, sugekopp eller keisersnitt. Noen hadde ligget trangt.